Кодекс Аліментаріус: STAN 192-1995

Загальний стандарт Кодексу на харчові добавки

Категорія

Загальне законодавство

Тип документу

Дозвільний

Країна / організація

Країни-учасниці ФАО, ВООЗ

Загальний Стандарт Кодексу на харчові добавки (GSFA, Codex STAN 192-1995) визначає умови, за яких можливе застосування харчових добавок у всіх продуктах харчування, незалежно від того, чи існує стандарт Кодексу на даний продукт харчування чи ні.

Цей документ містить положення про харчові добавки, які були прийняті Комісією Кодекс Аліментаріус.

Загальний Стандарт Кодексу на харчові добавки в даний час знаходиться в стадії розробки, інформація періодично оновлюється, включаються додаткові положення про харчові добавки, прийняті Комісією Кодекс Аліментаріус.

Перелік харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах можна подивитися в повному PDF документі на сторінці 464 (англійська мова).

Повний документ у PDF форматі

Харчові добавки, про які йдеться в документі

E 100 – КуркуміниE 100(i) – КуркумінE 101 – РибофлавіниE 101(i) – Рибофлавін синтетичнийE 101(ii) – Натрієва сіль рибофлавін 5-фосфатE 101(iii) – Рибофлавін з «Bacillus subtilis»E 102 – ТартразінE 104 – Хіноліновий жовтийE 110 – Жовтий «Сонячний захід»E 120 – КарміниE 122 – АзорубінE 123 – АмарантE 124 – Понсо 4RE 129 – Спеціальний червоний AGE 132 – ІндигокармінE 133 – Діамантовий синій FCFE 140 – ХлорофілиE 141 – Мідні комплекси хлорофілівE143 – Fast Green FCFE 150 – Цукровий колерE 150a – Цукровий колер I простийE 150b – Цукровий колер IIE 150c – Цукровий колер IIIE 150d – Цукровий колер IVE151 – Brilliant black (Black PN)E 155 – Коричневий HTE 160a – КаротиниE 160b – Екстракти аннатоE160d – LycopenesE 160e – Бета-апо-8-каротинолE160f – Carotenoic acid, ethyl ester, beta-apo-8'-E 161b – ЛютеїнE161g – CanthaxanthinE161h – ZeaxanthinE 162 – Червоний буряковий бетанінE 163 – АнтоціаниE 170 – Вуглекислі солі кальціюE170(i) – Calcium carbonateE 171 – Титану двоокисE 172 – Оксиди та гідрооксиди залізаE 200 – Сорбінова кислотаE 202 – Сорбат каліюE203 – Calcium sorbateE 210 – Бензойна кислотаE 211 – Бензоат натріюE212 – Potassium benzoateE213 – Calcium benzoateE 220 – Сірки двоокисE 234 – НізінE 260 – Оцтова кислотаE261 – Potassium acetatesE 262 – Ацетат натріюE263 – Calcium acetateE 270 – Молочна кислота (L, D та LD)E 280 – Пропіонова кислотаE281 – Sodium propionateE282 – Calcium propionateE283 – Potassium propionateE 290 – Вуглецю двоокисE 296 – Яблучна кислотаE 297 – Фумарова кислотаE 300 – Аскорбінова кислотаE 301 – Натрію аскорбатE302 – Calcium ascorbateE 307 – Альфа-токоферолE315 – Erythorbic acid (Isoascorbic acid)E 316 – Ізо-аскорбінат натрію (Еріторбат натрію)E 322 – ЛецитиниE 322(i) – ЛецитинE 325 – Лактат натріюE326 – Potassium lactateE 327 – Лактат кальціюE329 – Magnesium lactate, DL-E 330 – Лимонна кислотаE 331 – Цитрати натріюE 331(i) – Цитрат натрію 1-заміщенийE 331(iii) – Цитрат натрію 3-заміщенийE 332 – Цитрати каліюE 333 – Цитрати кальціюE 334 – Винна кислотаE335 – Sodium tartratesE337 – Potassium sodium L(+)-tartrateE 338 – Ортофосфорна кислотаE 339 – Фосфати натріюE 340 – Фосфати каліюE 341 – Фосфати кальціюE 341ii – Фосфат дикальціюE342 – Ammonium phosphatesE343 – Magnesium phosphatesE 350 – Малати натріюE352 – Calcium malatesE352(ii) – Calcium malate, D,L-E355 – Adipic acidE365 – Sodium fumaratesE380 – Triammonium citrateE400 – Alginic acidE 401 – Альгінат натріюE402 – Potassium alginateE403 – Ammonium alginateE 404 – Альгінат кальціюE 405 – ПропіленглікольальгінатE 406 – АгарE 407 – Карагенан та його натрієва, калієва та амонієва солі включаючи фурацелеран (агароїд)E 407a – Карагенан з водоростей EUCHEMAE 410 – Камедь рожкового дереваE 412 – Гуарова камедьE 413 – ТрагакантE 414 – ГуміарабікE 415 – Ксантанова камедьE416 – Karaya gumE 417 – Тари камедьE418 – Gellan gumE 420 – Сорбіт та сорбітовий сиропE 421 – МанітE 422 – ГліцеринE425 – Konjac flourE427 – Cassia gumE432 – Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurateE 433 – Поліоксиетиленсорбітанмоноолеат, Твін-80E434 – Polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitateE 435 – Поліоксиетиленсорбітан моностеарат, Твін-60E436 – Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearateE 440 – ПектиниE 450 – ПірофосфатиE 450i – Пірофосфат натрію однозаміщенийE 451 – ТрифосфатиE 451i – Пентанатрію трифосфатE 452 – ПоліфосфатиE 452i – Поліфосфат натріюE460 – CellulosesE461 – Methyl celluloseE462 – Ethyl celluloseE463 – Hydroxypropyl celluloseE464 – Hydroxypropyl methyl celluloseE465 – Methyl ethyl celluloseE 466 – Карбоксіметилцелюлози натрієва сільE467 – Ethyl hydroxyethyl celluloseE468 – Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose (Cross-linked cellulose gum)E 469 – Карбоксиметилцелюлоза ферментативно гідролізованаE 470 – Жирних кислот солі амонію, кальцію, натрію, магнію, калію, алюмініюE 470b – Магнієві солі жирних кислотE 471 – Моно- та дигліцериди жирних кислотE 472 – Ефіри й гліцериди кислотE472a – Ефіри гліцерину, оцтової та жирних кислотE 472b – Ефіри гліцерину молочної та жирних кислотE 472c – Ефіри гліцерину лимонної та жирних кислотE 472e – Ефіри гліцерину, діацетилвинної та жирних кислотE 473 – Ефіри сахарози та жирних кислотE474 – SucroglyceridesE 475 – Ефіри полігліцеридів та жирних кислотE 477 – Ефіри пропіленгліколю та жирних кислотE 481 – Лактилати натріюE482 – Calcium lactylatesE491 – Sorbitan monostearateE 492 – Сорбітан тристеаратE493 – Sorbitan monolaurateE494 – Sorbitan monooleateE495 – Sorbitan monopalmitateE 500 – Карбонати натріюE 500ii – Гідрокарбонат натрію (бікарбонат натрію)E 501 – Карбонати каліюE 503 – Карбонати aмoнiюE503(i) – Ammonium carbonateE503(ii) – Ammonium hydrogen carbonateE 504 – Карбонати магніюE 507 – Соляна кислотаE 508 – Хлорид каліюE 509 – Хлорид кальціюE 510 – Хлорид амоніюE 511 – Хлорид магніюE 514 – Сульфати натріюE 515 – Сульфати каліюE 516 – Сульфати кальціюE518 – Magnesium sulfateE 524 – Гідроксид натріюE 525 – Гідроксид каліюE 526 – Гідроксид кальціюE 527 – Гідроксид амоніюE528 – Magnesium hydroxideE529 – Calcium oxideE 530 – Оксид магніюE 536 – Фероціанід каліюE542 – Bone phosphateE 551 – Двоокис кремнію аморфнийE552 – Calcium silicateE553 – Magnesium silicatesE 553b – ТалькE 575 – Глюконо-дельта-лактонE576 – Sodium gluconateE577 – Potassium gluconateE578 – Calcium gluconateE580 – Magnesium gluconateE620 – Glutamic acid, L(+)-E 621 – Глутамат натрію 1-заміщенийE622 – Monopotassium L-glutamateE623 – Calcium di-L-glutamateE624 – Monoammonium L-glutamateE625 – Magnesium di-L-glutamateE 626 – Гуанілова кислотаE 627 – Динатрію - 5 - гуанілатE628 – Dipotassium 5’-guanylateE629 – Calcium 5’-guanylateE630 – Inosinic acid, 5’-E 631 – 5'-Інозіат натрію двозаміщенийE632 – Potassium 5’-inosinateE633 – Calcium 5’-inosinateE 634 – 5'-Рибонуклеотиди кальціюE 635 – 5'-Рибонуклеотиди натрію 2-заміщеніE941 – NitrogenE942 – Nitrous oxideE 950 – Ацесульфам каліюE 951 – АспартамE 952 – Цикламова кислота та її натрієва, калієва, кальцієва соліE 953 – ІзомальтE 954 – Сахарин (натрієва, калієва та кальцієва солі)E 955 – Сукралоза (тріхлоргалактосахароза)E957 – ThaumatinE 960 – Стевіол глікозидE961 – NeotameE 965 – Мальтітол і мальтітоловий сиропE966 – LactitolE 967 – КсилітE968 – ErythritolE 1100 – АмілазиE1100(i) – alpha-Amylase from Aspergillus oryzae var.E1100(ii) – alpha-Amylase from Bacillus stearothermophilusE1100(iii) – alpha-Amylase from Bacillus subtilisE1100(iv) – alpha-Amylase from Bacillus megaterium expressed in Bacillus subtilisE1100(v) – alpha-Amylase from Bacillus stearothermophilus expressed in Bacillus subtilisE1101(iii) – BromelainE 1102 – Глюкозо-оксидазаE 1104 – ЛіпазиE1200 – PolydextrosesE1202 – Polyvinylpyrrolidone, insolubleE1204 – PullulanE 1400 – Декстрин харчовий та його похідніE1401 – Acid-treated starchE1402 – Alkaline treated starchE1403 – Bleached starchE 1404 – Оксидований крохмальE1405 – Starches, enzyme treatedE1410 – Monostarch phosphateE1412 – Distarch phosphateE1413 – Phosphated distarch phosphateE 1414 – Дікрахмалфосфат ацетильований "зшитий"E1420 – Starch acetateE 1422 – Ацетильованого крохмалю адипатE1440 – Hydroxypropyl starchE 1442 – Гідроксипропілен-крохмалю фосфатE 1450 – Крохмалю натрійоктеніл сукцинатE1451 – Acetylated oxidized starchE 1518 – Триацетин