Кодекс Аліментаріус: STAN 192-1995

Загальний стандарт Кодексу на харчові добавки

Категорія

Загальне законодавство

Тип документу

Дозвільний

Країна / організація

Країни-учасниці ФАО, ВООЗ

Загальний Стандарт Кодексу на харчові добавки (GSFA, Codex STAN 192-1995) визначає умови, за яких можливе застосування харчових добавок у всіх продуктах харчування, незалежно від того, чи існує стандарт Кодексу на даний продукт харчування чи ні.

Цей документ містить положення про харчові добавки, які були прийняті Комісією Кодекс Аліментаріус.

Загальний Стандарт Кодексу на харчові добавки в даний час знаходиться в стадії розробки, інформація періодично оновлюється, включаються додаткові положення про харчові добавки, прийняті Комісією Кодекс Аліментаріус.

Перелік харчових добавок, дозволених для використання у харчових продуктах можна подивитися в повному PDF документі на сторінці 464 (англійська мова).

Повний документ у PDF форматі

Харчові добавки, про які йдеться в документі

E 100 – КуркуміниE 101 – РибофлавіниE 102 – ТартразінE 104 – Хіноліновий жовтийE 110 – Жовтий «Сонячний захід»E 120 – КарміниE 122 – АзорубінE 123 – АмарантE 124 – Понсо 4RE 129 – Спеціальний червоний AGE 132 – ІндигокармінE 133 – Діамантовий синій FCFE 140 – ХлорофілиE 141 – Мідні комплекси хлорофілівE143 – Зеленый прочный FCFE 150 – Цукровий колерE 150a – Цукровий колер I простийE 150b – Цукровий колер IIE 150c – Цукровий колер IIIE 150d – Цукровий колер IVE151 – Черный блестящий PN, бриллиантовый черный PNE155 – Коричневый HTE 160a – КаротиниE 160b – Екстракти аннатоE160d – ЛикопинE 160e – Бета-апо-8-каротинолE160f – Метиловый или этиловый эфиры бета-апо-8'-каротиновой кислотыE 161b – ЛютеїнE161g – КантаксантинE161h – ЗеаксантинE 162 – Червоний буряковий бетанінE 163 – АнтоціаниE 170 – Вуглекислі солі кальціюE 171 – Титану двоокисE 172 – Оксиди та гідрооксиди залізаE 200 – Сорбінова кислотаE 202 – Сорбат натріюE203 – Сорбат кальцияE 210 – Бензойна кислотаE 211 – Бензоат натріюE212 – Бензоат калияE213 – Бензоат кальцияE 220 – Сірки двоокисE 234 – НізінE 260 – Оцтова кислотаE261 – Ацетаты калияE 262 – Ацетат натріюE263 – Ацетат кальцияE 270 – Молочна кислота (L, D та LD)E 280 – Пропіонова кислотаE281 – Пропионат натрияE282 – Пропионат кальцияE283 – Пропионат калияE 290 – Вуглецю двоокисE 296 – Яблучна кислотаE 297 – Фумарова кислотаE 300 – Аскорбінова кислотаE 301 – Натрію аскорбатE302 – Аскорбат кальцияE 307 – Альфа-токоферолE315 – Изоаскорбиновая (эриторбовая) кислотаE 316 – Ізо-аскорбінат натрію (Еріторбат натрію)E 322 – ЛецитиниE 322(i) – ЛецитинE 325 – Лактат натріюE326 – Лактат калияE 327 – Лактат кальціюE329 – Лактат магнияE 330 – Лимонна кислотаE 331 – Цитрати натріюE 331(i) – Цитрат натрію 1-заміщенийE 331(iii) – Цитрат натрію 3-заміщенийE 332 – Цитрати каліюE 333 – Цитрати кальціюE 334 – Винна кислотаE335 – Тартраты натрияE337 – Тартрат калия-натрияE 338 – Ортофосфорна кислотаE 339 – Фосфати натріюE 340 – Фосфати каліюE 341 – Фосфати кальціюE 341ii – Фосфат дикальціюE342 – Фосфаты аммонияE343 – Фосфаты магнияE 350 – Малати натріюE352 – Малаты кальцияE355 – Адипиновая кислотаE365 – Фумараты натрияE380 – Цитраты аммонияE400 – Альгиновая кислотаE 401 – Альгінат натріюE402 – Альгинат калияE403 – Альгинат аммонияE 404 – Альгінат кальціюE 405 – ПропіленглікольальгінатE 406 – АгарE 407 – Карагенан та його натрієва, калієва та амонієва солі включаючи фурацелеран (агароїд)E 407a – Карагенан з водоростей EUCHEMAE 410 – Камедь рожкового дереваE 412 – Гуарова камедьE 413 – ТрагакантE 414 – ГуміарабікE 415 – Ксантанова камедьE416 – Карайи камедьE 417 – Тари камедьE418 – Геллановая камедьE 420 – Сорбіт та сорбітовий сиропE 421 – МанітE 422 – ГліцеринE425 – Конжак (Конжаковая мука)E427 – Камедь кассииE432 – Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, Твин 20E 433 – Поліоксиетиленсорбітанмоноолеат, Твін-80E434 – Полиоксиэтилен (20) сорбитан монопальмитат, Твин 40E 435 – Поліоксиетиленсорбітан моностеарат, Твін-60E436 – Полиоксиэтилен (20) сорбитан три-стеаратE 440 – ПектиниE 450 – ПірофосфатиE 450i – Пірофосфат натрію однозаміщенийE 451 – ТрифосфатиE 451i – Пентанатрію трифосфатE 452 – ПоліфосфатиE 452i – Поліфосфат натріюE460 – ЦеллюлозаE461 – МетилцеллюлозаE462 – ЭтилцеллюлозаE463 – ГидроксипропилцеллюлозаE464 – ГидроксипропилметилцеллюлозаE465 – МетилэтилцеллюлозаE 466 – Карбоксіметилцелюлози натрієва сільE467 – ЭтилгидроксиэтилцеллюлозаE468 – Кросскарамеллоза (карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль кроссвязанная)E 469 – Карбоксиметилцелюлоза ферментативно гідролізованаE 470 – Жирних кислот солі амонію, кальцію, натрію, магнію, калію, алюмініюE 470b – Магнієві солі жирних кислотE 471 – Моно- та дигліцериди жирних кислотE 472 – Ефіри й гліцериди кислотE472a – Ефіри гліцерину, оцтової та жирних кислотE 472b – Ефіри гліцерину молочної та жирних кислотE 472c – Ефіри гліцерину лимонної та жирних кислотE 472e – Ефіри гліцерину, діацетилвинної та жирних кислотE 473 – Ефіри сахарози та жирних кислотE474 – СахароглицеридыE 475 – Ефіри полігліцеридів та жирних кислотE 477 – Ефіри пропіленгліколю та жирних кислотE 481 – Лактилати натріюE482 – Стеароил-2-лактилат кальцияE491 – Сорбитан моностеарат, СПЭН 60E 492 – Сорбітан тристеаратE493 – Сорбитан монолаурат, СПЭН 20E494 – Сорбитан моноолеат, СПЭН 80E495 – Сорбитан монопальмитат, СПЭН 40E 500 – Карбонати натріюE 500ii – Гідрокарбонат натрію (бікарбонат натрію)E 501 – Карбонати каліюE 503 – Карбонати aмoнiюE 504 – Карбонати магніюE 507 – Соляна кислотаE 508 – Хлорид каліюE 509 – Хлорид кальціюE 510 – Хлорид амоніюE 511 – Хлорид магніюE 514 – Сульфати натріюE 515 – Сульфати каліюE 516 – Сульфати кальціюE518 – Сульфаты магнияE 524 – Гідроксид натріюE 525 – Гідроксид каліюE 526 – Гідроксид кальціюE 527 – Гідроксид амоніюE528 – Гидроксид магнияE529 – Оксид кальцияE 530 – Оксид магніюE 536 – Фероціанід каліюE542 – Фосфат костный (фосфат кальция)E 551 – Двоокис кремнію аморфнийE552 – Силикат кальцияE553 – Силикаты магнияE 553b – ТалькE 575 – Глюконо-дельта-лактонE576 – Глюконат натрияE577 – Глюконат калияE578 – Глюконат кальцияE580 – Глюконат магнияE620 – Глутаминовая кислота, L(+)-E 621 – Глутамат натрію 1-заміщенийE622 – Глутамат калия 1-замещенныйE623 – Глутамат кальцияE624 – Глутамат аммония 1-замещенныйE625 – Глутамат магнияE 626 – Гуанілова кислотаE 627 – Динатрію - 5 - гуанілатE628 – 5"-Гуанилат калия 2-замещенныйE629 – 5"-Гуанилат кальцияE630 – Инозиновая кислотаE 631 – 5'-Інозіат натрію двозаміщенийE632 – Инозинат калияE633 – 5"-Инозинат кальцияE 634 – 5'-Рибонуклеотиди кальціюE 635 – 5'-Рибонуклеотиди натрію 2-заміщеніE941 – АзотE942 – Закись азотаE 950 – Ацесульфам каліюE 951 – АспартамE 952 – Цикламова кислота та її натрієва, калієва, кальцієва соліE 953 – ІзомальтE 954 – Сахарин (натрієва, калієва та кальцієва солі)E 955 – Сукралоза (тріхлоргалактосахароза)E957 – ТауматинE 960 – Стевіол глікозидE961 – НеотамE 965 – Мальтітол і мальтітоловий сиропE966 – ЛактитE 967 – КсилітE968 – ЭритритE 1100 – АмілазиE 1102 – Глюкозо-оксидазаE 1104 – ЛіпазиE1200 – ПолидекстрозыE1202 – ПоливинилполипирролидонE1204 – ПуллуланE 1400 – Декстрин харчовий та його похідніE1401 – Крахмал, обработанный кислотойE1402 – Крахмал, обработанный щелочьюE1403 – Крахмал отбеленныйE 1404 – Оксидований крохмальE1405 – Крахмал, обработанный ферментными препаратамиE1410 – МонокрахмалфосфатE1412 – Дикрахмалфосфат, этерифицированный тринатрийметафосфатом; этерифицированный хлорокисью фосфораE1413 – Фосфатированный дикрахмалфосфат "сшитый"E 1414 – Дікрахмалфосфат ацетильований "зшитий"E1420 – Крахмал ацетатный, этерифицированный уксусным ангидридомE 1422 – Ацетильованого крохмалю адипатE1440 – Крахмал оксипропилированныйE 1442 – Гідроксипропілен-крохмалю фосфатE 1450 – Крохмалю натрійоктеніл сукцинатE1451 – Крахмал ацетилированный окисленныйE 1518 – Триацетин