E 452i – Поліфосфат натрію

Продукти з добавкою «E452(i)»

Сир «Золотий резерв»
Сир «Золотий резерв»

Сир «Золотий резерв»

Сир «Ферма»
Сир «Ферма»

Сир «Ферма»

Сир «Весела корівка» плавлений
Сир «Весела корівка» плавлений

Сир «Весела корівка» плавлений

Сир плавлений «Наш молочник»
Сир плавлений «Наш молочник»

Сир плавлений «Наш молочник»