«Ковбаси»

Ковбаса «Ретро з молоком» ТМ «Ювілейний»

Ковбаса «Ретро з молоком» ТМ «Ювілейний»
В 100г продукту:
Білки - 12 г
Жири - 23 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 255 ккал

Штрих-код

4823022601811

Харчові добавки Е

E 300, E 415, E 330, E 621, E 250, E 452, E 450, E 407, E 160c

Ковбаса «Варшавська»

Ковбаса «Варшавська»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 37 г
Вуглеводи - 1.6 г
Калорійність - 390 ккал

Штрих-код

4823005801306

Харчові добавки Е

E 250, E 316, E 452, E 300, E 450, E 621

Ковбаса «Кремлівська» «М'ясна лавка»

Ковбаса «Кремлівська» «М'ясна лавка»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 50 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 502 ккал

Штрих-код

4820150732110

Харчові добавки Е

E 621, E 450, E 250

Ковбаса «Лікарська» «М'ясна гільдія»

Ковбаса «Лікарська» «М'ясна гільдія»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 0.2 г
Калорійність - 250.8 ккал

Штрих-код

2214131008189

Харчові добавки Е

E 300, E 250

Ковбаса «Кремешнік»

Ковбаса «Кремешнік»
В 100г продукту:
Білки - 23.6 г
Жири - 49 г
Вуглеводи - 0.5 г
Калорійність - 535 ккал

Штрих-код

8594008886121

Харчові добавки Е

E 250, E 252, E 301

Шинка «Староруська»

Шинка «Староруська»
В 100г продукту:
Білки - 9 г
Жири - 45 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 441 ккал

Штрих-код

4820150730956

Харчові добавки Е

E 250, E 301, E 407, E 412, E 450, E 451, E 452, E 509, E 621

Сосиски варені «Малятко» ТМ «Ятранчик»

Сосиски варені «Малятко» ТМ «Ятранчик»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 26 г
Вуглеводи - 1.2 г
Калорійність - 278 ккал

Штрих-код

2200256004984

Харчові добавки Е

E 450, E 452, E 300, E 250

Сардельки «М'ясна лавка»

Сардельки «М'ясна лавка»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 35 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 355 ккал

Штрих-код

0200070005008

Харчові добавки Е

E 450, E 316, E 330, E 621, E 250

Шинка варена «Самобранка»

Шинка варена «Самобранка»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 15 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 175 ккал

Штрих-код

4823022603266

Харчові добавки Е

E 450, E 451, E 452, E 415, E 301, E 508, E 621, E 250, E 459, E 407

Сервелат «Щирий кум»

Сервелат «Щирий кум»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 35 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 367 ккал

Штрих-код

0000000000001

Харчові добавки Е

E 450, E 451, E 621, E 316, E 250

Сосиски варені «Кроха»

Сосиски варені «Кроха»
В 100г продукту:
Білки - 11 г
Жири - 19 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 215 ккал

Штрих-код

4823036501145

Харчові добавки Е

E 316, E 330, E 451, E 450, E 407, E 407a, E 410, E 415, E 417, E 459, E 250

Ковбаса Лікарська ТМ «Щирий кум»

Ковбаса Лікарська ТМ «Щирий кум»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 250 ккал

Штрих-код

2201429704700

Харчові добавки Е

E 452, E 300, E 250

Шинка Київська свиняча ТМ «Мясная лавка»

Шинка Київська свиняча ТМ «Мясная лавка»
В 100г продукту:
Білки - 9 г
Жири - 45 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 441 ккал

Штрих-код

4820150730192

Харчові добавки Е

E 407, E 415, E 450, E 451, E 452, E 621, E 627, E 631, E 301, E 508, E 250

Ковбаса варена «Фірмова з молоком» ТМ «М'ясна лавка»

Ковбаса варена «Фірмова з молоком» ТМ «М'ясна лавка»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 35 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 355 ккал

Штрих-код

4820150731656

Харчові добавки Е

E 450, E 621, E 300, E 250

Ковбаса Московська «Ситний ряд»

Ковбаса Московська «Ситний ряд»
В 100г продукту:
Білки - 20 г
Жири - 42 г
Вуглеводи - 0.2 г
Калорійність - 458 ккал

Штрих-код

06318901

Харчові добавки Е

E 250

Ковбаса варена «Ювілейна»

Ковбаса варена «Ювілейна»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 21 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 229 ккал

Штрих-код

2875222012005

Харчові добавки Е

E 450, E 300, E 250

Ковбаса «Шинкова» ТМ «М'ясна лавка»

Ковбаса «Шинкова» ТМ «М'ясна лавка»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 50 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 502 ккал

Штрих-код

0230287005980

Харчові добавки Е

E 407, E 451, E 452, E 301, E 316, E 621, E 250, E 459

Ковбаса «Єврейська»

Ковбаса «Єврейська»
В 100г продукту:
Білки - 12 г
Жири - 65 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 633 ккал

Штрих-код

0230222003309

Харчові добавки Е

E 300, E 160c, E 250

Салямі золотиста ТМ «Ситний ряд»

Салямі золотиста ТМ «Ситний ряд»
В 100г продукту:
Білки - 12 г
Жири - 65 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 633 ккал

Штрих-код

06333317

Харчові добавки Е

E 575, E 621, E 300, E 250

Ковбаса варена з молоком «Щирий кум»

Ковбаса варена з молоком «Щирий кум»
В 100г продукту:
Білки - 11 г
Жири - 32 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 332 ккал

Штрих-код

4823043400240

Харчові добавки Е

E 450, E 551, E 621, E 300, E 250

Салямі до чаю «Глобино»

Салямі до чаю «Глобино»
В 100г продукту:
Білки - 12 г
Жири - 60 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 588 ккал

Штрих-код

2858380004402

Харчові добавки Е

E 575, E 621, E 300, E 250, E 160c

Ковбаса варена «Глобино»

Ковбаса варена «Глобино»
В 100г продукту:
Білки - 12 г
Жири - 17 г
Вуглеводи - 15 г
Калорійність - 201 ккал

Штрих-код

2204795008021

Харчові добавки Е

E 250

Ковбаса варена «Щирий кум»

Ковбаса варена «Щирий кум»
В 100г продукту:
Білки - 12 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 246 ккал

Штрих-код

2012914504947

Харчові добавки Е

E 452, E 300, E 250

Ковбаса Брауншвейгська

Ковбаса Брауншвейгська
В 100г продукту:
Білки - 20 г
Жири - 45 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 485 ккал

Штрих-код

4823036501268

Харчові добавки Е

E 330, E 250, E 300

Шинка «Куряча» ТМ «Сытный ряд»

Шинка «Куряча» ТМ «Сытный ряд»
В 100г продукту:
Білки - 15.5 г
Жири - 2.5 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 84.5 ккал

Штрих-код

4820005462919

Харчові добавки Е

E 450, E 451, E 452, E 407, E 415, E 301, E 508, E 621, E 250

Шинка «Куряча»

Шинка «Куряча»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 45 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 445 ккал

Штрих-код

2225665405320

Харчові добавки Е

E 330, E 300, E 621, E 450, E 451, E 415, E 452, E 250, E 262, E 316

Ковбаса «Телячья со сливками»

Ковбаса «Телячья со сливками»
В 100г продукту:
Білки - 14 г
Жири - 25 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 281 ккал

Штрих-код

4820005461356

Харчові добавки Е

E 450, E 621, E 250, E 160c