«Ковбаси»

Сосиски «Бащинський»

Сосиски «Бащинський»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 30 г
Вуглеводи - 1.9 г
Калорійність - 328 ккал

Штрих-код

2795367010004

Харчові добавки Е

E 120, E 450, E 621, E 252, E 250, E 316

Сосиски «Globino»

Сосиски «Globino»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 23.7 г
Вуглеводи - 0.5 г
Калорійність - 258.1 ккал

Штрих-код

4820112651930

Харчові добавки Е

E 450, E 621, E 300, E 331, E 452, E 316

Ковбаса варена «Самобранка»

Ковбаса варена «Самобранка»
В 100г продукту:
Білки - 12 г
Жири - 30 г
Вуглеводи - 0.5 г
Калорійність - 318 ккал

Штрих-код

2081622006081

Харчові добавки Е

E 250

Ковбаса «Бердянська»

Ковбаса «Бердянська»
В 100г продукту:
Білки - 13.1 г
Жири - 40.4 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 415.8 ккал

Штрих-код

2201124105826

Харчові добавки Е

E 575, E 451i, E 300, E 450(iii), E 415, E 330, E 301, E 401, E 250, E 262, E 252, E 407, E 120

Ковбаса «Ковбасний ряд»

Ковбаса «Ковбасний ряд»
В 100г продукту:
Білки - 8.9 г
Жири - 14.4 г
Вуглеводи - 4.6 г
Калорійність - 183.6 ккал

Штрих-код

2999300079527

Харчові добавки Е

E 160c, E 450, E 120, E 621, E 300, E 250, E 316

Ковбаса сиров'ялена «Переяслав»

Ковбаса сиров'ялена «Переяслав»
В 100г продукту:
Білки - 18 г
Жири - 45 г
Вуглеводи - 0.3 г
Калорійність - 478.2 ккал

Штрих-код

4820175460104

Харчові добавки Е

E 316, E 250

Ковбаса ТМ «Салтовський»

Ковбаса ТМ «Салтовський»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 250 ккал

Штрих-код

2770787005267

Харчові добавки Е

E 250

Сосиски «Добров»

Сосиски «Добров»
В 100г продукту:
Білки - 14.2 г
Жири - 8 г
Вуглеводи - 2.3 г
Калорійність - 138 ккал

Штрих-код

4820150733339

Харчові добавки Е

E 300, E 250, E 450

Сосиски Докторські «М'ясна лавка»

Сосиски Докторські «М'ясна лавка»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 32 г
Вуглеводи - 1 г
Калорійність - 328 ккал

Штрих-код

4820150730376

Харчові добавки Е

E 160c, E 450, E 412, E 471, E 300, E 331, E 250, E 621

Ковбаса «Самобранка»

Ковбаса «Самобранка»
В 100г продукту:
Білки - 15 г
Жири - 45 г
Вуглеводи - 0.1 г
Калорійність - 465 ккал

Штрих-код

2792042003924

Харчові добавки Е

E 316, E 621, E 252

Ковбаса «Дрогобицька» «Алан»

Ковбаса «Дрогобицька» «Алан»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 30 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 332 ккал

Штрих-код

2721269002700

Харчові добавки Е

E 300

Ковбаса «М'ясна гільдія»

Ковбаса «М'ясна гільдія»
В 100г продукту:
Білки - 25 г
Жири - 34 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 406 ккал

Штрих-код

4823079003316

Харчові добавки Е

E 621, E 300, E 250

Сосиски «Розумний вибір»

Сосиски «Розумний вибір»
В 100г продукту:
Білки - 8.4 г
Жири - 11.6 г
Вуглеводи - 8 г
Калорійність - 170 ккал

Штрих-код

2999300071491

Харчові добавки Е

E 450, E 621, E 412, E 631, E 627, E 300, E 331, E 452, E 250, E 316

Сосиски з сиром М'ясна лавка

Сосиски з сиром М'ясна лавка
В 100г продукту:
Білки - 11.5 г
Жири - 18.9 г
Вуглеводи - 1.7 г
Калорійність - 222.9 ккал

Штрих-код

2999300065599

Харчові добавки Е

E 412, E 316, E 120, E 250, E 621, E 415, E 451, E 407, E 508, E 401

Ковбаса «Мясная лавка»

Ковбаса «Мясная лавка»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 250 ккал

Штрих-код

4820150731670

Харчові добавки Е

E 450, E 452, E 250, E 316, E 451

Салямі фінська «Повна чаша»

Салямі фінська «Повна чаша»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 42 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 430 ккал

Штрих-код

2761704005668

Харчові добавки Е

E 300, E 621, E 250, E 450, E 316

Салямі «Губернаторська»

Салямі «Губернаторська»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 34.2 г
Вуглеводи - 4 г
Калорійність - 375.8 ккал

Штрих-код

2745681004982

Харчові добавки Е

E 300, E 551, E 621, E 450, E 451, E 407, E 415, E 250, E 316

Ковбаса «Сервелат» Глобино

Ковбаса «Сервелат» Глобино
В 100г продукту:
Білки - 20 г
Жири - 45 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 485 ккал

Штрих-код

2009093804067

Харчові добавки Е

E 250

Ковбаса «Ретро з молоком» ТМ «Ювілейний»

Ковбаса «Ретро з молоком» ТМ «Ювілейний»
В 100г продукту:
Білки - 12 г
Жири - 23 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 255 ккал

Штрих-код

4823022601811

Харчові добавки Е

E 300, E 415, E 330, E 621, E 250, E 452, E 450, E 407, E 160c

Ковбаса «Варшавська»

Ковбаса «Варшавська»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 37 г
Вуглеводи - 1.6 г
Калорійність - 390 ккал

Штрих-код

4823005801306

Харчові добавки Е

E 250, E 316, E 452, E 300, E 450, E 621

Ковбаса «Кремлівська» «М'ясна лавка»

Ковбаса «Кремлівська» «М'ясна лавка»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 50 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 502 ккал

Штрих-код

4820150732110

Харчові добавки Е

E 621, E 450, E 250

Ковбаса «Лікарська» «М'ясна гільдія»

Ковбаса «Лікарська» «М'ясна гільдія»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 0.2 г
Калорійність - 250.8 ккал

Штрих-код

2214131008189

Харчові добавки Е

E 300, E 250

Ковбаса «Кремешнік»

Ковбаса «Кремешнік»
В 100г продукту:
Білки - 23.6 г
Жири - 49 г
Вуглеводи - 0.5 г
Калорійність - 535 ккал

Штрих-код

8594008886121

Харчові добавки Е

E 250, E 252, E 301

Шинка «Староруська»

Шинка «Староруська»
В 100г продукту:
Білки - 9 г
Жири - 45 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 441 ккал

Штрих-код

4820150730956

Харчові добавки Е

E 250, E 301, E 407, E 412, E 450, E 451, E 452, E 509, E 621

Сосиски варені «Малятко» ТМ «Ятранчик»

Сосиски варені «Малятко» ТМ «Ятранчик»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 26 г
Вуглеводи - 1.2 г
Калорійність - 278 ккал

Штрих-код

2200256004984

Харчові добавки Е

E 450, E 452, E 300, E 250

Сардельки «М'ясна лавка»

Сардельки «М'ясна лавка»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 35 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 355 ккал

Штрих-код

0200070005008

Харчові добавки Е

E 450, E 316, E 330, E 621, E 250

Шинка варена «Самобранка»

Шинка варена «Самобранка»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 15 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 175 ккал

Штрих-код

4823022603266

Харчові добавки Е

E 450, E 451, E 452, E 415, E 301, E 508, E 621, E 250, E 459, E 407

Сервелат «Щирий кум»

Сервелат «Щирий кум»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 35 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 367 ккал

Штрих-код

0000000000001

Харчові добавки Е

E 450, E 451, E 621, E 316, E 250

Сосиски варені «Кроха»

Сосиски варені «Кроха»
В 100г продукту:
Білки - 11 г
Жири - 19 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 215 ккал

Штрих-код

4823036501145

Харчові добавки Е

E 316, E 330, E 451, E 450, E 407, E 407a, E 410, E 415, E 417, E 459, E 250

Ковбаса Лікарська ТМ «Щирий кум»

Ковбаса Лікарська ТМ «Щирий кум»
В 100г продукту:
Білки - 13 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 250 ккал

Штрих-код

2201429704700

Харчові добавки Е

E 452, E 300, E 250