«Ікра»

Ікра Тріски «Veladis»

Ікра Тріски «Veladis»
В 100г продукту:
Білки - 20 г
Жири - 3 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 107 ккал

Штрих-код

4823097903179

Харчові добавки Е

E 211, E 202

Ікра «Санта Бремор»

Ікра «Санта Бремор»
В 100г продукту:
Білки - 11.8 г
Жири - 11.8 г
Вуглеводи - 6.2 г
Калорійність - 178 ккал

Штрих-код

4810168052560

Харчові добавки Е

E 415, E 330, E 211, E 202

Ікра «Спецпосол»

Ікра «Спецпосол»
В 100г продукту:
Білки - 30.6 г
Жири - 11.5 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 230 ккал

Штрих-код

4820154370929

Харчові добавки Е

E 211, E 200

«Ікорка» «Водный мир»

«Ікорка» «Водный мир»
В 100г продукту:
Білки - 4.8 г
Жири - 32.5 г
Вуглеводи - 9.5 г
Калорійність - 230 ккал

Штрих-код

4820088413952

Харчові добавки Е

E 415, E 160c, E 330, E 120, E 211, E 621, E 202

Ікра «Класичний посол»

Ікра «Класичний посол»
В 100г продукту:
Білки - 32 г
Жири - 15 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 263 ккал

Штрих-код

4820185104357

Харчові добавки Е

E 211, E 200

Ікра сайди «Водный мир»

Ікра сайди «Водный мир»
В 100г продукту:
Білки - 21 г
Жири - 7.8 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 154 ккал

Штрих-код

4820088414355

Харчові добавки Е

E 330, E 331, E 211, E 621, E 200

Паста «Veladis»

Паста «Veladis»
В 100г продукту:
Білки - 4.8 г
Жири - 39.8 г
Вуглеводи - 5.2 г
Калорійність - 398 ккал

Штрих-код

4823097905821

Харчові добавки Е

E 1422, E 415, E 296, E 330, E 270, E 412, E 211, E 202

Ікорка «Водный мир»

Ікорка «Водный мир»
В 100г продукту:
Білки - 4.2 г
Жири - 36.4 г
Вуглеводи - 10.8 г
Калорійність - 388 ккал

Штрих-код

4820088412306

Харчові добавки Е

E 415, E 160c, E 330, E 120, E 211, E 621, E 202

Паста «Velabis»

Паста «Velabis»
В 100г продукту:
Білки - 3.7 г
Жири - 36.3 г
Вуглеводи - 4.2 г
Калорійність - 358 ккал

Штрих-код

4823097900253

Харчові добавки Е

E 1422, E 415, E 160c, E 412, E 260, E 211, E 202

Ікра «Водный мир»

Ікра «Водный мир»
В 100г продукту:
Білки - 5.7 г
Жири - 33.6 г
Вуглеводи - 8.5 г
Калорійність - 359 ккал

Штрих-код

4820088412719

Харчові добавки Е

E 415, E 160c, E 330, E 120, E 211, E 621, E 202

Ікра «Veladis»

Ікра «Veladis»
В 100г продукту:
Білки - 19 г
Жири - 3.5 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 108 ккал

Штрих-код

4823097904251

Харчові добавки Е

E 211, E 202

Ікра зерниста «Мореход»

Ікра зерниста «Мореход»
В 100г продукту:
Білки - 30.6 г
Жири - 11.5 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 230 ккал

Штрих-код

4820154371582

Харчові добавки Е

E 200, E 211

Ікра «Сахалинський берег»

Ікра «Сахалинський берег»
В 100г продукту:
Білки - 32 г
Жири - 15 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 263 ккал

Штрих-код

4820155500806

Харчові добавки Е

E 200, E 239

Ікра тріски «Веладіс» в соусі

Ікра тріски «Веладіс» в соусі
В 100г продукту:
Білки - 11 г
Жири - 25 г
Вуглеводи - 2 г
Калорійність - 277 ккал

Штрих-код

4820121341532

Харчові добавки Е

E 410, E 412, E 415, E 260, E 270, E 296, E 330, E 210, E 211

Ікра мойви «Веладіс»

Ікра мойви «Веладіс»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 3 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 57 ккал

Штрих-код

4820121341419

Харчові добавки Е

E 211

Ікра «Сахалинское золото»

Ікра «Сахалинское золото»
В 100г продукту:
Білки - 32 г
Жири - 15 г
Вуглеводи - 1.3 г
Калорійність - 263 ккал

Штрих-код

4820077451835

Харчові добавки Е

E 200, E 211, E 239

Ікра мінтаю «Камчадал»

Ікра мінтаю «Камчадал»
В 100г продукту:
Білки - 28.4 г
Жири - 1.9 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 130 ккал

Штрих-код

4820060010056

Харчові добавки Е

E 211

Ікра тріски «Камчадал»

Ікра тріски «Камчадал»
В 100г продукту:
Білки - 20 г
Жири - 3 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 107 ккал

Штрих-код

4820060010049

Харчові добавки Е

E 211

Ікра тріски «Капітал»

Ікра тріски «Капітал»
В 100г продукту:
Білки - 20 г
Жири - 3 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 107 ккал

Штрих-код

4823031500952

Харчові добавки Е

E 211, E 200

Ікра мінтая «Капітал»

Ікра мінтая «Капітал»
В 100г продукту:
Білки - 28 г
Жири - 2 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 130 ккал

Штрих-код

4823031500815

Харчові добавки Е

E 211, E 200

Ікра тріски ТОВ «Рибкоппродукт»

Ікра тріски ТОВ «Рибкоппродукт»
В 100г продукту:
Білки - 20 г
Жири - 3 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 107 ккал

Штрих-код

4823024601567

Харчові добавки Е

E 211

Ікра лососева (ІІ гатунок)

Ікра лососева (ІІ гатунок)
В 100г продукту:
Білки - 32 г
Жири - 15 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 263 ккал

Штрих-код

4820155500738

Харчові добавки Е

E 200, E 239

Ікра щуки ТМ «Веладіс»

Ікра щуки ТМ «Веладіс»
В 100г продукту:
Білки - 26 г
Жири - 3 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 131 ккал

Штрих-код

4820121343581

Харчові добавки Е

E 211

Ікра лососева солена

Ікра лососева солена
В 100г продукту:
Білки - 30.6 г
Жири - 11.5 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 230 ккал

Штрих-код

4820075060800

Харчові добавки Е

E 239, E 200

Ікра тріски «Веладіс»

Ікра тріски «Веладіс»
В 100г продукту:
Білки - 20 г
Жири - 3 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 107 ккал

Штрих-код

4820121341396

Харчові добавки Е

E 211

Ікра минтая «Веладіс»

Ікра минтая «Веладіс»
В 100г продукту:
Білки - 28 г
Жири - 2 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 130 ккал

Штрих-код

4820121341372

Харчові добавки Е

E 211

Ікра лососева (120 г)

Ікра лососева (120 г)
В 100г продукту:
Білки - 32 г
Жири - 15 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 263 ккал

Штрих-код

4820155500776

Харчові добавки Е

E 200, E 239

Ікра лососева зерниста

Ікра лососева зерниста
В 100г продукту:
Білки - 31.6 г
Жири - 13.6 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 251 ккал

Штрих-код

4820075060053

Харчові добавки Е

E 422, E 200, E 239

Ікра лососева (130 г)

Ікра лососева (130 г)
В 100г продукту:
Білки - 31.6 г
Жири - 13.6 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 251 ккал

Штрих-код

4820075060091

Харчові добавки Е

E 422, E 200, E 239

Ікра мінтаю «Санта Бремор»

Ікра мінтаю «Санта Бремор»
В 100г продукту:
Білки - 26 г
Жири - 6.5 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 160 ккал

Штрих-код

4810168025793

Харчові добавки Е

E 621, E 635, E 640, E 331, E 327, E 350, E 301, E 375, E 410, E 415, E 412, E 202, E 211