«Енергетичні напої»

Напій «Доктор Пеппер»

Напій «Доктор Пеппер»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 6.9 г
Калорійність - 28 ккал

Штрих-код

8435185944009

Харчові добавки Е

E 338, E 950, E 150, E 150d, E 955, E 290

Енергетик «Ред Булл»

Енергетик «Ред Булл»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 11 г
Калорійність - 45 ккал

Штрих-код

9002490212100

Харчові добавки Е

E 331, E 330, E 375, E 150, E 101

Енергетик «Адреналін Раш»

Енергетик «Адреналін Раш»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 12.3 г
Калорійність - 72.8 ккал

Штрих-код

4823063108201

Харчові добавки Е

E 330, E 290, E 331, E 300, E 202, E 414, E 445, E 160a

Енергетик «Блек»

Енергетик «Блек»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 12 г
Калорійність - 47.3 ккал

Штрих-код

4820005197958

Харчові добавки Е

E 150, E 330, E 202, E 290, E 211

Енергетик «Піт-Буль» (Pit Bull)

Енергетик «Піт-Буль» (Pit Bull)
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 10.4 г
Калорійність - 41.1 ккал

Штрих-код

4820097892311

Харчові добавки Е

E 330, E 331, E 122, E 211, E 300

«Блек Натур» «Black Nature»

«Блек Натур» «Black Nature»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 11.4 г
Калорійність - 45.6 ккал

Штрих-код

4820159360055

Харчові добавки Е

E 330, E 375, E 410, E 202, E 160a, E 290, E 211

Рево («Revo»)

Рево («Revo»)
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 9.8 г
Калорійність - 100.6 ккал

Штрих-код

4820097890423

Харчові добавки Е

E 1510, E 330, E 331, E 150d, E 129, E 290, E 211

«Energo Cool Effektт»

«Energo Cool Effektт»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 11.1 г
Калорійність - 46.3 ккал

Штрих-код

4820010894736

Харчові добавки Е

E 129, E 133, E 290, E 330, E 331, E 211, E 375

Енергетик «Блек Натур»

Енергетик «Блек Натур»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 11.4 г
Калорійність - 45.6 ккал

Штрих-код

4820005198696

Харчові добавки Е

E 330, E 375, E 410, E 202, E 160a, E 290, E 211

Нон Стоп Енерджі

Нон Стоп Енерджі
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 10 г
Калорійність - 39.5 ккал

Штрих-код

4820097890324

Харчові добавки Е

E 330, E 331, E 290, E 150, E 211

Mojito Energy «Fireball»

Mojito Energy «Fireball»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 10 г
Калорійність - 39 ккал

Штрих-код

4820008372840

Харчові добавки Е

E 330, E 375, E 202, E 290, E 414, E 422, E 211, E 102, E 133

Енергетичний напій «Energo Hot Ball»

Енергетичний напій «Energo Hot Ball»
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 10.4 г
Калорійність - 42.7 ккал

Штрих-код

4820010895146

Харчові добавки Е

E 122, E 290, E 330, E 331, E 211, E 131, E 375

Енергетичний напій «B-52»

Енергетичний напій «B-52»
В 100г продукту:
Білки - 1 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 11.2 г
Калорійність - 45 ккал

Штрих-код

8714800012645

Харчові добавки Е

E 330, E 104, E 150, E 300

Адреналін Раш (Adrenaline Rush)

Адреналін Раш (Adrenaline Rush)
В 100г продукту:
Білки - 0.5 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 12.3 г
Калорійність - 49.4 ккал

Штрих-код

4600494223013

Харчові добавки Е

E 160a, E 330, E 331, E 340, E 300, E 459, E 290

«Ред Булл» («Red Bull»)

«Ред Булл» («Red Bull»)
В 100г продукту:
Білки - 0 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 10.8 г
Калорійність - 44 ккал

Штрих-код

9002490100070

Харчові добавки Е

E 150, E 101, E 331

Енергетичний напій «Control»

Енергетичний напій «Control»
В 100г продукту:
Білки - 0.4 г
Жири - 0.1 г
Вуглеводи - 10.9 г
Калорійність - 47 ккал

Штрих-код

5901828330018

Харчові добавки Е

E 330, E 331, E 150d, E 101, E 375, E 290

Енергетичний напій «Гладіатор»

Енергетичний напій «Гладіатор»
В 100г продукту:
Білки - 0.4 г
Жири - 0 г
Вуглеводи - 10.4 г
Калорійність - 46 ккал

Штрих-код

5449000165510

Харчові добавки Е

E 330, E 331, E 150d, E 202, E 290, E 150