Продукти з добавкою «E407»

Сир «Тульчинка»

Сир «Тульчинка»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 20.7 г
Вуглеводи - 10.3 г
Калорійність - 267 ккал

Штрих-код

4820245520998

Харчові добавки Е

E 410, E 415, E 330, E 412, E 508, E 407

Сир «Naturella»

Сир «Naturella»
В 100г продукту:
Білки - 7.1 г
Жири - 14 г
Вуглеводи - 3.6 г
Калорійність - 171 ккал

Штрих-код

4019300169122

Харчові добавки Е

E 410, E 407

«Дружба» Сир

«Дружба» Сир
В 100г продукту:
Білки - 10.2 г
Жири - 22.8 г
Вуглеводи - 4.1 г
Калорійність - 262 ккал

Штрих-код

4820245523340

Харчові добавки Е

E 452i, E 200, E 407

Сир «Дружба»

Сир «Дружба»
В 100г продукту:
Білки - 10.2 г
Жири - 22.8 г
Вуглеводи - 4.2 г
Калорійність - 26 ккал

Штрих-код

4820245523289

Харчові добавки Е

E 452i, E 200, E 407

Сир «Свежа»

Сир «Свежа»
В 100г продукту:
Білки - 6 г
Жири - 21.5 г
Вуглеводи - 3 г
Калорійність - 229.5 ккал

Штрих-код

4810268034770

Харчові добавки Е

E 330, E 407

Сир «Наш сирок»

Сир «Наш сирок»
В 100г продукту:
Білки - 7 г
Жири - 27.6 г
Вуглеводи - 8.13 г
Калорійність - 308 ккал

Штрих-код

4823039004872

Харчові добавки Е

E 451i, E 450(iii), E 415, E 412, E 407

Йогурт «Своя лінія»

Йогурт «Своя лінія»
В 100г продукту:
Білки - 2.71 г
Жири - 1 г
Вуглеводи - 13.4 г
Калорійність - 73.4 ккал

Штрих-код

2999300056825

Харчові добавки Е

E 410, E 401, E 407

Салямі «Бердянський»

Салямі «Бердянський»
В 100г продукту:
Білки - 13.1 г
Жири - 44.1 г
Вуглеводи - 18 г
Калорійність - 449 ккал

Штрих-код

2085171105288

Харчові добавки Е

E 575, E 451i, E 300, E 450(iii), E 330, E 621, E 250, E 252, E 407, E 120

Сир «Савушкин продукт»

Сир «Савушкин продукт»
В 100г продукту:
Білки - 6 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 3 г
Калорійність - 234 ккал

Штрих-код

4810268033988

Харчові добавки Е

E 410, E 536, E 407

Ковбаса «Бердянський»

Ковбаса «Бердянський»
В 100г продукту:
Білки - 15.2 г
Жири - 33.4 г
Вуглеводи - 0.1 г
Калорійність - 363.1 ккал

Штрих-код

2201223204185

Харчові добавки Е

E 451i, E 300, E 330, E 211, E 407

Сири «Molendam»

Сири «Molendam»
В 100г продукту:
Білки - 9 г
Жири - 15 г
Вуглеводи - 7 г
Калорійність - 201 ккал

Штрих-код

4823039007057

Харчові добавки Е

E 410, E 415, E 330, E 621, E 412, E 407

Морозиво ескімо «Ласунка»

Морозиво ескімо «Ласунка»
В 100г продукту:
Білки - 3.8 г
Жири - 25.6 г
Вуглеводи - 20.5 г
Калорійність - 327.6 ккал

Штрих-код

4820193553024

Харчові добавки Е

E 471, E 412, E 322(i), E 407

Сир «Комо»

Сир «Комо»
В 100г продукту:
Білки - 10 г
Жири - 22 г
Вуглеводи - 2.5 г
Калорійність - 248 ккал

Штрих-код

4820039807755

Харчові добавки Е

E 330, E 508, E 452, E 407

Сир «Звени Гора»

Сир «Звени Гора»
В 100г продукту:
Білки - 8 г
Жири - 19 г
Вуглеводи - 7 г
Калорійність - 231 ккал

Штрих-код

4820009353220

Харчові добавки Е

E 1422, E 331, E 407

Плавлений сир «Весела корівка»

Плавлений  сир «Весела корівка»
В 100г продукту:
Білки - 10.45 г
Жири - 16.3 г
Вуглеводи - 6.34 г
Калорійність - 214 ккал

Штрих-код

3073781154221

Харчові добавки Е

E 452i, E 330, E 407

Плавлений сир «Molendam»

Плавлений сир «Molendam»
В 100г продукту:
Білки - 8.9 г
Жири - 15.2 г
Вуглеводи - 6.88 г
Калорійність - 199 ккал

Штрих-код

4823039005718

Харчові добавки Е

E 407

Морозиво «Vintage»

Морозиво «Vintage»
В 100г продукту:
Білки - 4.3 г
Жири - 9.3 г
Вуглеводи - 25.4 г
Калорійність - 202.5 ккал

Штрих-код

4820185235631

Харчові добавки Е

E 412, E 322(i), E 433, E 500, E 407, E 160b

Морозиво «Белая Бяроза»

Морозиво «Белая Бяроза»
В 100г продукту:
Білки - 3.6 г
Жири - 29.4 г
Вуглеводи - 20.2 г
Калорійність - 359.8 ккал

Штрих-код

4820167770785

Харчові добавки Е

E 471, E 412, E 433, E 407

Йогурт «Дольче» «Lactel»

Йогурт «Дольче» «Lactel»
В 100г продукту:
Білки - 3 г
Жири - 3.2 г
Вуглеводи - 13.5 г
Калорійність - 102 ккал

Штрих-код

4823065723150

Харчові добавки Е

E 1422, E 330, E 331, E 407, E 100(i)

Морозиво «Рудь»

Морозиво «Рудь»
В 100г продукту:
Білки - 5.3 г
Жири - 22.7 г
Вуглеводи - 28.9 г
Калорійність - 341 ккал

Штрих-код

4823097808832

Харчові добавки Е

E 471, E 1422, E 270, E 412, E 322(i), E 407, E 150, E 331

Морозиво «Премія»

Морозиво «Премія»
В 100г продукту:
Білки - 3.3 г
Жири - 24.5 г
Вуглеводи - 22.2 г
Калорійність - 322.5 ккал

Штрих-код

4823096402529

Харчові добавки Е

E 471, E 412, E 322(i), E 433, E 407

Морозиво «Бєлая бяроза» «Ласунка»

Морозиво «Бєлая бяроза» «Ласунка»
В 100г продукту:
Білки - 4 г
Жири - 16.89 г
Вуглеводи - 30.3 г
Калорійність - 289.3 ккал

Штрих-код

4820167771454

Харчові добавки Е

E 471, E 412, E 322(i), E 433, E 500, E 407

Морозиво «Стакан великан» «Ласунка»

Морозиво «Стакан великан» «Ласунка»
В 100г продукту:
Білки - 3.5 г
Жири - 15.2 г
Вуглеводи - 31.3 г
Калорійність - 276 ккал

Штрих-код

4820012599356

Харчові добавки Е

E 471, E 412, E 322(i), E 433, E 500, E 407

Сир плавлений «Molendam»

Сир плавлений «Molendam»
В 100г продукту:
Білки - 8.1 г
Жири - 18 г
Вуглеводи - 7.4 г
Калорійність - 224 ккал

Штрих-код

4823039007071

Харчові добавки Е

E 330, E 412, E 407, E 415

Йогурт «Персик» «Lactel»

Йогурт «Персик» «Lactel»
В 100г продукту:
Білки - 2.2 г
Жири - 2.5 г
Вуглеводи - 13.2 г
Калорійність - 84.1 ккал

Штрих-код

4823065717258

Харчові добавки Е

E 1422, E 330, E 331, E 160c, E 407

Морозиво «Хладик Артек»

Морозиво «Хладик Артек»
В 100г продукту:
Білки - 3.7 г
Жири - 25.4 г
Вуглеводи - 27.6 г
Калорійність - 354 ккал

Штрих-код

4823009207982

Харчові добавки Е

E 471, E 500ii, E 412, E 322(i), E 407

Ковбаса «Бердянська»

Ковбаса «Бердянська»
В 100г продукту:
Білки - 13.1 г
Жири - 40.4 г
Вуглеводи - 0 г
Калорійність - 415.8 ккал

Штрих-код

2201124105826

Харчові добавки Е

E 575, E 451i, E 300, E 450(iii), E 415, E 330, E 301, E 401, E 250, E 262, E 252, E 407, E 120

Морозиво «Ласунка»

Морозиво «Ласунка»
В 100г продукту:
Білки - 3.4 г
Жири - 13.9 г
Вуглеводи - 31.7 г
Калорійність - 265.9 ккал

Штрих-код

4820193551990

Харчові добавки Е

E 471, E 500, E 330, E 412, E 322(i), E 331, E 160a, E 433, E 407, E 100(i)

Сир «Весела корівка» плавлений

Сир «Весела корівка» плавлений
В 100г продукту:
Білки - 10.8 г
Жири - 20.6 г
Вуглеводи - 4.7 г
Калорійність - 248 ккал

Штрих-код

25357769

Харчові добавки Е

E 472e, E 452i, E 330, E 407, E 450, E 621, E 414, E 551, E 300, E 170

Сиркова маса «Веселая ферма»

Сиркова маса «Веселая ферма»
В 100г продукту:
Білки - 9 г
Жири - 23 г
Вуглеводи - 29 г
Калорійність - 357 ккал

Штрих-код

2999300012494

Харчові добавки Е

E 471, E 1422, E 509, E 160a, E 407, E 440